1. U pewnych ras bydła umaszczenie czarne dominuje (B) nad czerwonym (b). Bezrogość (P) dominuje nad rogowatością (p). Rogaty czerwony buhaj z bezrogą czerwoną krową dawał w kilku kolejnych wycieleniach potomstwo rogate i bezrogie, ale zawsze czerwone. Jakie genotypy miały kojarzone zwierzęta i ich potomstwo?
2. U pewnych ras bydła umaszczenie czarne dominuje (B) nad czerwonym (b). Bezrogość (P) dominuje nad rogowatością (p). Jakiego fenotypu potomstwa możemy oczekiwać kojarząc buhaja będącego homozygotą dominującą pod względem umaszczenia a recesywną pod względem rogatości z krową będącą podwójną heterozygotą?
3. Sierść szorstka królików (D) dominuje nad delikatną, miękką (d), a barwa czarna (B) dominuje nad białą (b). Jeżeli skojarzy się ze sobą homozygotę o sierści szorstkiej i ciemnej z osobnikiem o sierści miękkiej i białej, jakie będą: genotypy i fenotypy potomstwa otrzymanego w wyniku krzyżowania osobników pokolenia F1 z rodzicem o sierści szorstkiej i ciemnej?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T18:26:50+01:00
1.Rogaty czerwony buhaj pp i bb
bezroga czerwona krowa Pp i bb
potomstwo Pp lub pp i bb

2.potomstwo będzie czarne i bezrogie lub z rogami

3.Genotypy: sierści Db koloru Bb
Fenotypy: sierść szorstka i czarna