Zad.1
Obwód trójkąta równy jest 24cm. Oblicz długości boków, jeżeli drugi jest dłuższy od pierwszego o 2cm, a trzeci dłuższy od drugiego o 2cm.
Zad.2
W równoległoboku kąt ostry ma 50 stopni. Sąsiedni kąt w tym równoległoboku ma miarę
A) 50 stopni
B) 90 stopni
C) 110 stopni
D) 130 stopni
Zad.3
Oblicz kąty równoległoboku,jeżeli kąt rozwarty jest o 70 stopni większy od kąta ostrego.
Zad.4
Jeden kąt trójkąta jest dwa razy większy niż drugi, a trzeci ma 60 stopni. Oblicz kąty tego trójkąta.

3

Odpowiedzi

2010-03-25T18:08:11+01:00
1.x+x+2+x+4=24
3x+6=24/-6
3x=18/:3
x=6
6+8+10=24


2.
D) 130 stopni

3.

2x+2x+2*70=360
4x+140=360/-140
4x=220/:4
x=55
55+70=125 i 55

4.

x+2x+60=180
3x+60=180/-60
3x=120/:3
x=40
40i 80 i 60
2010-03-25T18:10:15+01:00
Zad 1.

Ob.= a+b+c
a= x
b=x+2 cm
c= x+2cm+2 cm


3x+6cm=24cm/-6cm
3x=18cm/:3
x= 6cm= a
b= 6cm+ 2cm= 8cm
c= 8cm+2cm=10 cm

Nad resztą myślę;]

2010-03-25T18:10:33+01:00
Zad.1
Obwód trójkąta równy jest 24cm. Oblicz długości boków, jeżeli drugi jest dłuższy od pierwszego o 2cm, a trzeci dłuższy od drugiego o 2cm.

Obw = a + b+ c
24cm = a + b + c

I bok: a
II bok: b = a +2
IIIbok: c = a + 2 + 2

Obw = a + b+ c
24cm = a + b + c
24cm = a + a + 2 + a + 2 + 2
24cm = 3a + 6
24 - 6 = 3a
18 = 3a
a = 6

I bok = 6
II bok = 6 + 2 = 8
III bok = 6 + 2 + 2 = 10

Zad.2
W równoległoboku kąt ostry ma 50 stopni. Sąsiedni kąt w tym równoległoboku ma miarę
A) 50 stopni
B) 90 stopni
C) 110 stopni
D) 130 stopni

(360° - 2*50°):2 =
= 260°:2 = 130°

Zad.3
Oblicz kąty równoległoboku,jeżeli kąt rozwarty jest o 70 stopni większy od kąta ostrego.

360° = 2x + 2(x + 70°)
360° = 4x + 140°
360° - 140° = 4x
220° = 4x
x = 55°

Zad.4
Jeden kąt trójkąta jest dwa razy większy niż drugi, a trzeci ma 60 stopni. Oblicz kąty tego trójkąta.

180° = 60° + x + 2x
180° - 60° = 3x
120° = 3x
x = 40°

I kąt = 40°
II kąt = 80°
III kąt = 60°