Odpowiedzi

2010-03-28T11:23:50+02:00
Rośliny:
-kukurydza
-soja
-pomidory
zalety:
- ulepszone cechachy żywieniowe i odżywcze
- redukcja zużycia lub nawet eliminowanie chemicznych środków ochrony roślin
- zwiększenie zbiorów
- znaczne obniżenie kosztów produkcji
- dłuższa data przydatności produktu
wady:
-Nie wszystkie wątpliwości dotyczące GMO i żywności transgenicznej zostały naukowo wyjaśnione.
- skótki uboczne
- groźba zanieczyszczenia upraw tradycyjnych
- alergie
- zmieniony smak produktu
- stosowanie dużej ilości środków chwastobójczych

zwierzęta:
-owce
-myszy
zalety:
-Klonowanie może przyczynić się do wynalezienia lekarstwa na choroby typu neurologicznego
-sposób pomocy bezpłodnym parom
-możliwe stanie się produkowanie białka terapeutycznego
-klonowania wymarłych już gatunków zwierząt
- klonowanie narżądów

wady:
-przepisy prawne
-stan dzisiejszej wiedzy nie pozwala na klonowanie istoty ludzkiej
-kwestie natury etycznej
-naruszanie godności i życia poszczególnych ludzi
-Mieszanie się informacji zawartych w DNA konieczne jest dla przetrwania ludzkości. Klonowanie w zasadzie wyklucza tą wymianę, bo bazuje na jej powielaniu