Punkty A=(1,-2) i C=(4,2) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa.

Wykres funkcji określonej wzorem f(x)=(x-3)(kwad) -2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:
y=-3 y=-1 y=0 y=4

1

Odpowiedzi

2009-10-31T07:44:17+01:00
A=IACI;IACI=√3²+4²(wszystko pod pierwiastkiem);IACI=√25=5;h=a√3/2;h=5√3/2; 2)f(x)=(x-3)²-2jest towykres funkcji x² przesunięty o wektor[3,-2],a wiec wierzchołek paraboli ma współrzędne(3,-2) i ramiona skierowane do góry,a więc nie ma punktów wspólnych z prostą y=-3