Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T18:33:38+01:00
Jezus urodził się w Palestynie za czasów Augusta, a został ukrzyżowany w Jerozolimie za panowania Tyberiusza. Swoją działalność rozpoczął po chrzcie. Nauczał w Galilei i Judei w Palestynie. Według wiary chrześcijańskiej jest to syn Boga. Jego ziemskimi rodzicami byli Maryja i Józef. Urodził się w Betlejem, jednak całe swoje dzieciństwo spędził w Nazarecie.
Swe dorosłe życie poświęcił nauczaniu .Słowa kierował głównie do Żydów . Mówił o nadejściu Boga i nawoływał do poprawy życia . Jako wyśmienity mówca potrafił trafić do serc ludzkich na przykład słowami ośmiu błogosławieństw , dziesięciu przykazań bożych czy licznych przypowieści . Krytykował w nich najgorsze cechy ludzkiego charakteru i żądał nawrócenia . Głosił , że należy żyć zgodnie z przykazaniami bożymi i tym samym z własnym sumieniem . Przekonywał , że to ludzie tworzą królestwo niebieskie , ale tylko ludzie dobrego serca . Ponieważ nauczał ciekawie i przekonująco , zgromadził wokół siebie wielu słuchaczy . Z nich powołał dwunastu apostołów , którzy byli jego głównymi uczniami .
Jezus to postać tajemnicza , gdyż pomimo tego , iż był człowiekiem wykształconym , umiał pisać i czytać , władał dwoma językami aramejskim i greckim , nie spisał swoich nauk . Zrobili to czterej ewangeliści .
Uważany był za człowieka wszechwiedzącego , potrafił czytać w ludzkich myślach , czego przykładem jest rozmowa z Samarytanką . Był też wszechmogący , gdyż zamieniał wodę w wino i pomnażał chleb .
Społeczeństwo uważało Go za króla królów , a swoim zachowaniem utwierdzał ich w tej wierze . Jego otwarcie głoszone poglądy i odważne zachowanie w obliczu śmierci zyskało uznanie wśród wiernych .
Jezus jest do dziś symbolem kościoła.


Miłego dnia :)