Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T18:14:39+01:00
Chrzest przyjął Mieszko pierwszy w 996 roku żeniąc się z księżniczką Czech Dobrawą i tym samym cała Polska stała się krajem chrześcijańskim. Z tego powodu inne kraje któr przyjeły już chrzest nie mogł na nas napadać pod pozorem nawracanie na "jedyną wiarę". Polska za to mogła to czynić z innymi pogańskimi krajami. Polska miała też poparcie papierza.
4 4 4
2010-03-25T18:33:32+01:00
Proces ten został zapoczątkowany przez osobisty chrzest Mieszka I w 966 r. (najczęściej podawaną datą jest 14 kwietnia 966 r., ponieważ zgodnie z ówczesnym zwyczajem ceremonia odbywała się w Wielką Sobotę ). Następnym ważnym posunięciem była budowa organizacji kościelnej na przełomie X i XI w. (przy czym istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż wcześniej podejmowano próby chrystianizacji na terenach Małopolski).

Powszechnie przyjmuje się, iż chrystianizacja ziem polskich trwała aż do początków XIII w., choć według źródeł kościelnych poprzednie religie słowiańskie nadal usilnie zwalczano aż do wieku XVII.

2 5 2