W związkach frazeologicznych podkreśl czasowniki. Napisz, czy SA one dokonane czy niedokonane. Utwórz od poszczególnych czasowników odpowiednie imiesłowy przysłówkowe.
np:
*zobaczyć coś na własne oczy- czasownik dokonany, zdobywszy
*rzucać słowa na wite
*patrzeć na coś przez palce
*zgłosić się na ochotnika
*słuchać jednym uchę
*powiedzieć coś bez ogródek
*unikać kogoś jak ognia
*robić coś w dobrej wierze
*zrobić na kiś wrażenie

2

Odpowiedzi

2009-10-29T18:09:47+01:00
Niedokonany rzucać
niedokonany patrzeć
dokonany zgłosić
niedokonany słuchać
dokonany powiedzieć
niedokonany unikać
niedokonany robić
dokonany zrobić
27 3 27
2009-10-29T18:22:35+01:00
Zobaczyć dk - im. przys. uprzedni zobaczywszy
rzucać ndk - im. przys. współczesny rzucąc
patrzeć ndk - im. przys. wspólczesny patrząc
zgłosić dk - im. przys. uprzedni zgłosiwszy
słuchać ndk - im. przys. współczesny słuchając <nie jestem pewna>
powiedzieć dk - im. przys. uprzedni powiedziawszy
unikać ndk - im. przys. współczesny unikając <nie jestem pewna>
robić ndk - im. przys. współczesny robiąc
zrobić dk - im. przys. uprzedni zrobiwszy

:)
48 4 48