Odpowiedzi

2010-03-25T22:20:23+01:00
Trwała od 509 - 27p.n.e
W republice istniały zgromadzenia:
- centurialne - wybierało najważniejszych urzędników, przynależność była uzalezniona od majątku, decydowali o wojnie i pokoju
- kurialne - sprawy adopcji i testamentu
- plebejskie - wybierali trybunów ludowych a oni zajmowali się obroną interesów ludności rzymskiej
- tribusowe - wybierali niższych urzędników, każdy obywatel był przypisany do jednego tribusu(podział administracyjny)
Urzędnicy
- pretorzy - zajmowali się sądownictwem
- cenzorzy - ustalali listę osób do Senatu, również prowadzili spis majatkowy obywateli
- konsulowie - pełnia władzy, decydowali o wojnie i pokoju, dowódca wojskowy, nadzór nad sądownictem, finansami, zwołoywał i przewodniczył obradom Senatu
- edyl - zajmował się bezpieczeństwem w państwiem, dostawą zboża na igrzyska
- kwestorzy - zbierali podatki, prowadzili księgi rachunkowe
Senat
- cenzorzy co 5 lat dokonywali wyborów (cały czas liczba się zwiększała)
- polityka zagraniczna
- organ doradczy
- zatwierdzali ustaw uchawalane przez zfromadzenie

- senatorzy zasiadywali dożywotnio