Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T18:21:04+01:00
Polska - dokonano nowego podziału ziem polskich:
- Prusy zajęły Wielkie Księstwo Poznańskie, Toruń, a także Gdańsk
- Austria otrzymała kopalnie soli w Wieliczce, Podgórze , okrąg tarnopolski, z Krakowa utworzono Rzeczpospolitą Krakowską
- z reszty Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie i oddano Rosji

Dla Francji - powróciła do granic sprzed rewolucji, królem został Ludwik XVI; musiała oddać dzieła sztuki i zapłacić kontrybucję

Dla Niemiec - utrzymano podział Niemiec, związek niemiecki pod władzą Austrii. Pod naporem Prus straciły przemysłowe obszary Nadrenii, część Westfalii, a także połowę Saksonii.

Włochy - odnowiono Państwo Kościelne, utrzymano rozbicie Włoch, oraz potwierdzono wpływy Austrii w Lombardii, Wenecji, a także Dalmacji.

2010-03-25T18:21:29+01:00
Francja; jej terytorium zmniejszono do granic z 1790r. ;
Państwa niemieckie i włoskie-wbrew nadziejom narodów władcy obradujący w Wiedniu nie zgodzili się na zjednoczenie Niemiec czy Włoch;