Ile ciepła trzeba dostarczyć 200 g wody, aby ogrzać ją o 5° C?


Cw = 4200 J/kg x ° C

ZAD.2.
Do termoforu wlano 2 litry wody o temp 70°.Ile energii odda woda stygnąc do tep 20° C. Przyjmij Cw = 4200 J/kg x ° C . Straty energii pomijamy.

ZAD.3.
Do szklanki wlano 250 g wrzątku.Ile energii odda woda stygnąc do temp pokojowej (20° C)


Zad.4. W jakim czasie grzałką elektryczną o mocy 800 W można zagotować 200 g o temp 20° C? Przyjmij: Przyjmij Cw = 4200 J/kg x ° C . Straty energii pomijamy.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:54:56+01:00
Z.1.

m = 200 g = 0,2 kg
Cw = 4200 J/(kg•°C)
ΔT = 5°C
Q = ?

Q = m•Cw•ΔT
Q = 0,2•4200•5
Q = 42000 J

[Q] = kg•J/(kg•°C)•°C
[Q] = J


Z.2.

V = 2l więc m = 2kg
Cw = 4200 J/(kg•°C)
Tp = 70°C
Tk = 20°C
ΔT = 50°C
Q = ?

Q = m•Cw•ΔT
Q = 2•4200•50
Q = 420000 J

[Q] = kg•J/(kg•°C)•°C
[Q] = J

Z.3.

m = 250g = 0,25kg
Cw = 4200J/(kg•°C)
Tp = 100°C
Tk = 20°C
ΔT = 80°C
Q = ?

Q = m•Cw•ΔT
Q = 0,25•4200•80
Q = 8400J

[Q] = kg•J/(kg•°C)•°C
[Q] = J


Z.4.

P = 800W = 800 J/s
m = 200g = 0,2kg
Cw = 4200J/(kg•°C)
Tp = 20°C
Tk = 100°C
ΔT = 80°C
t=?

Q = m•Cw•ΔT
Q = 0,2•4200•80
Q = 67200J

[Q] = kg•J/(kg•°C)•°C
[Q] = J

P = Q/t |•t
Pt = Q |:P
t = Q/P
t = 67200/800
t = 84s