Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:43:28+01:00
Dane:
h1=600m
h2=6400 km= 6400000m (promień ziemi)
t=24h=1440 min = 86400 s (obliczamy dla doby)
pi=3,14
s=O
1)Obliczamy tor po jakim sie porusza

O=2pi*(h1+h2)
O=2*3,14*(6400000 + 600)
O=2* 3,14 * 6400600
O=401957868m

2)Obliczamy prędkośc
V=s/t

V=401957868/86400
V=4652,3 m/s