Chemia1 Operon do nowej podstawy programowej
1/48
Przekreśl zdania nieprawdziwe:
Wartościowośc to liczba wiązań, za pomocą których atom jednego pierwiastka łączy się z atomem drugiego pierwiastka.
Wzór sumaryczny pokazuje wiązania pomiędzy atomami tworzącymi cząsteczkę.
Maksymalna wartościowośc pierwiastków względem tlenu jest równa liczbie elektronów walencyjnych.
Ten sam atom nie może mie różnej wartościowości.
Wodór jest jednowartościowy, a tlen na ogół dwuwartościowy.
7/53
Odpowiedz na następujące pytania. Swoje odpowiedzi uzasadnij.
a) Czy drobina zbudowana z następujących cząsteczek: 10 elektronów, 9 protonów, 9 neutronów jest atomem czy jonem?
b) Czy znając liczbę atomową, możesz ustalic jaki to atom?
c) Czy znając liczbę masową, możesz zidentyfikowac atom pierwiastka?
d) Czy istnieją atomy tego samego pierwiastka, które mają różne masy?

1

Odpowiedzi

2010-03-25T18:28:56+01:00
Nie mam tego zeszytu ćwiczeń, ale postaram się dobrze odpowiedzieć ;P

Przekreśl zdania nieprawdziwe:
Wartościowość to liczba wiązań, za pomocą których atom jednego pierwiastka łączy się z atomem drugiego pierwiastka.
PRAWDA

Wzór sumaryczny pokazuje wiązania pomiędzy atomami tworzącymi cząsteczkę.
FAŁSZ, (Wzór STRUKTURALNY pokazuje wiązania...)

Maksymalna wartościowość pierwiastków względem tlenu jest równa liczbie elektronów walencyjnych.
nie jestem pewien, ale raczej PRAWDA


Ten sam atom nie może mieć różnej wartościowości.
PRAWDA (Ten sam pierwiastek - jak najbardziej [przykład - węgiel])

Wodór jest jednowartościowy, a tlen na ogół dwuwartościowy.
PRAWDA


7/53
Odpowiedz na następujące pytania. Swoje odpowiedzi uzasadnij.
a) Czy drobina zbudowana z następujących cząsteczek: 10 elektronów, 9 protonów, 9 neutronów jest atomem czy jonem?
Jest to anion (czyli jon o ładunku ujemnym) gdyż posiada on więcej elektronów (ładunek elektryczny: - ) niż protonów w jądrze.

b) Czy znając liczbę atomową, możesz ustalic jaki to atom?
Tak, liczba atomowa jest liczbą protonów w jądrze, dzięki temu możemy ustalić jakiego pierwiastka jest to atom.


c) Czy znając liczbę masową, możesz zidentyfikowac atom pierwiastka?
Nie jestem pewien, ale: Nie, gdyż potrzebuję jeszcze liczby atomowej???

d) Czy istnieją atomy tego samego pierwiastka, które mają różne masy?
Tak, to tak zwane izotopy posiadające różną ilość neutronów w jądrach.
4 5 4