Działka ma kształt kwadratu o boku 30m.Wzdłuż boków działki przy ogrodzeniu wytyczono ścieżkę.Przy dwóch bokach działki ścieżka miała szerokość 0,5m,a przy dwóch pozostałych 1,5m.Oblicz jaką część działki zajmuje ścieżka.Rozważ dwa przypadki.Do zadania muszą być rysunki pomocnicze...!

Daje naj.za dwa rozwiązania..!

2

Odpowiedzi

2010-03-26T18:40:34+01:00
Pole działki:
30*30=900m²

1 przypadek

2*30*0,5+2*31*1,5=30+93=123

123-x
900-100%

x=100*123:900
x=13 2/3%

2 przypadek

Pole całości = 30 * 30 P całosci = 900 [m2]
p= 30 m * 0,5 * 2= 30m2
30m-2*0,5m=30m-1m=29m
P1=30*0,5)*2=30m2
P2=30*1,5)*2=90m2

Ścieżka P1+P2=90+30=120
900 - 100%
120 - x x=(120*100)/900=13 i 1/3

2010-03-26T18:42:24+01:00
0,5m+1,5m=2m
30:2=15mTo jest dwie piętnaste
Było pytanie jaką cześcią no to odpowiadam dwie piętnaste