Polska zajmuje powierzchnię około 312,7 tys.km kwadratowe.Różnica powierzchni między największym (mazowieckim ) a najmniejszym(opolskim) województwem wynosi około 26,2 tys.km kwadratowe. Ile tysięcy kilometrów kwadratowych zajmuje województwo mazowieckie ,a ile opolskie ,jeżeli suma ich powierzchni jest o około 85,6% mniejsza od powierzchni Polski?

1

Odpowiedzi

2009-10-30T10:14:38+01:00
X - powierzchnia woj. mazowieckiego
y- powierzchnia woj. opolskiego
100% - 85,6% = 14,4%
x+y =14,4% z312,7 tys km²
x+y = 144/1000*312.700 km²
x-y = 26,2tys km² - różnica powierzchni województw
x-y = 26.200 km²
Powstaje układ 2równań z 2 niewiadomymi

x-y = 26.200 km²
x+y = 144/1000*312.700 km²

z 1 równania obliczam x = 26.200 km²+ y i wstawiam do drugiego równania

x = 26.200 km²+ y
26.200 km²+ y + y = 45.028,8 km²

x = 26.200 km²+ y
2y =45.028,8 km²-26.200 km²

x = 26.200 km²+ y
2y = 18.828,8 km²

x = 26.200 km²+ y
y = 9.414,4 km²

x =26.200 km² +9.414,4 km²
y = 9.414,4 km²

x = 35.614,4 km²
y = 9.414,4 km²


Odp. Powierzchnia woj. mazowieckiego wynosi 35.614,4 km² woj. opolskiego wynosi 9.414,4 km²
40 4 40