Wyznacz konstrukcyjne środki boków równoległoboku ABCD.Oznacz je kolejno literami:K,L,M,N i połącz odcinkami. a)podaj nazwę otrzymanego czworokątaKLMN..... wymiary równoległoboku:dolny bok 4,1cm<a drugi 3,5cm.kąt pomiędzy bokami AD ma miarę 34stopnie,a drugi ma miarę 146stopni.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T12:10:56+01:00
Wyznacz konstrukcyjne środki boków równoległoboku ABCD.Oznacz je kolejno literami:K,L,M,N i połącz odcinkami. a)podaj nazwę otrzymanego czworokątaKLMN..... wymiary równoległoboku:dolny bok 4,1cm<a drugi 3,5cm.kąt pomiędzy bokami AD ma miarę 34 stopnie,a drugi ma miarę 146 stopni.


pOZDRO

tO DOBRZE
23 1 23