Zad.6/66 Jezyk ojczysty kl.2
Dopisz wyrazy podstawowe do następujących wyrazów pochodnych:
sprzeciw -
nakaz-
bieg-
przeciek-
śpiew-
wykop-
Zad.9
Jak sie nazywają następujące figury? Dokonaj analizy słowotwórczej tych nazw .
-trójkąt prostokątny
-sześciokąt
-kwadrat
zad.4/65
a)utwórz wyraz pochodny i formant
-pod skórą
-bez celu
-bez podstaw
-bez ładu
b) utwórz wyrażenie podstawowe i formant
-podręczny
-podbródek
-nadbrzeżny
-bezrękawnik

pilllne ! ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-26T19:48:57+01:00
-przeciw
-kazanie
-bieganie
-ciek
-śpiewanie
-kopanie
zad.9
a)
-pod skórą
-bez celowo
-bezpodstawnie
-bez ładowania
b)
-ręcznik
-bródek
-brzeg
-rękawnik