Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T13:06:20+01:00
Dzięki wykopaliskom archeologicznym mamy możliwość poznania obyczajów naszych przodków i trybu życia, jaki prowadzili a naszych ziemiach. Przeszłość możemy odczytać nie tylko ze szczątków ludzkich, ale również z narzędzi, naczyń, sposobu pochówku zmarłego oraz malowideł naściennych, które ukazują nam miedzy innymi zwierzęta, odciski dłoni lub sposób zdobywania pożywienia poprzez polowanie. W każdej z epok człowiek dokonał wielu odkryć oraz ewoluował, chociaż trzeba przyznać, że nie było to łatwe. Warunki meteorologiczne nie rozpieszczały naszych przodków, ale przeciwnie dawały im w kość. To właśnie dzięki zmianom środowiska naturalnego, które zachodziło w różnych okresach wywarło duży wpływ na przyspieszenie ewolucji fizycznej i psychicznej człowieka. Jednym z głównych czynników zmiany środowiska przyrodniczego są zlodowacenia. Pełnią one rolę kalendarza, którym jest się najwygodniej posługiwać, gdyż ukazuje on charakterystykę głównych rzeźb terenu w dorzeczu Odry i Wisły. Zlodowacenia miały ogromny wpływ na ukształtowanie rzeźby terenu na ziemiach polskich. Największymi zlodowaceniami, jakie wyróżniamy jest zlodowacenie podlaskie, krakowskie, środkowopolskie i bałtyckie. Dawne ziemie Polskie charakteryzował chłodny klimat oraz liczne powodzie. Wróćmy jednak do naszej starożytności. Musimy pamiętać, że starożytność dzieli się na trzy podstawowe epoki a zależy to od surowca, z którego w danej epoce korzystano. Epoki te dzielimy na: kamienia, brązu i żelaza.