Odpowiedzi

2010-03-26T09:53:40+01:00
Wersja repeat:

Program kat;
uses CRT;
var
liczba:integer;
begin
clrscr;
repeat
Writeln('Podaj liczbe');
readln(liczba);
if liczba > 0 then Writeln('Wprowadzona liczba jest wieksza od 0') else
if liczba < 0 then Writeln('Wprowadzona liczba jest mniejsza od 0');
Writeln;
until liczba=0;
Writeln('Wprowadzono 0, program konczy dzialanie.');
readln;
end.

Wersja while:

Program kat;
uses CRT;
var
liczba:integer;
begin
clrscr;
liczba := 1;
while liczba <> 0 do begin
Writeln('Podaj liczbe');
readln(liczba);
if liczba > 0 then Writeln('Wprowadzona liczba jest wieksza od 0') else
if liczba < 0 then Writeln('Wprowadzona liczba jest mniejsza od 0');
Writeln;
end;
Writeln('Wprowadzono 0, program konczy dzialanie.');
readln;
end.


W razie jakiś reklamacji napisz mi prywatną wiadomość.