Odpowiedzi

2010-03-25T18:37:49+01:00
A)⅓x-2=x+2
⅓x=x+4 / *3
x=3x+12
-2x=12
x=-6


b)1- 6/7x=4\7 / *7
7-6x=4
-6x=-3
x=½

c)6(¼x-2)=18
6/4x-12=18
3/2x=30 / *2
3x=60
x=20


d)x\6-1/6=1 / *6
x-1=6
x=7e)-2(2x-1)=x\3
-4x+2=x/3 / *3
-12x+6=x
-13x=-6
x=6/13f)2\5(3-x)=-2
6/5-2/5x=-2 / *5
6-2x=-10
-2x=-16
x=8


g)3\4(2-3x)=9-x
3/2-9/4x=9-x / * 4
6-9x=36-4x
5x=30
x=6
h)1\5(x-3)=9-x
1/5x-3/5=9-x / *5
1x-3=45-5x
6x=42
x=7


i) 0,6 + x /2 = x+1 / *10
6+5x=10x+10
-5x=4
x=-4/5
2 5 2
2010-03-25T18:47:25+01:00
Rozwiaz rownania:
a)⅓x-2=x+2
⅓x - x = 2 + 2
-⅔x = 4//: -⅔
x = -6

b)1- 6/7x=4\7
-⁶/₇x = ⁴/₇ - 1
- ⁶/₇x = -³/₇ //: -⁶/₇
x = ½

c)6(¼x-2)=18
6¼x - 12 = 18
6¼x = 18 + 12
6¼x = 30 //: 6¼x
x = 4,8

d)x\6-1/6=1 /* 6
x - 1 = 1
x = 1 + 1
x= 2

e)-2(2x-1)=x\3
-4x + 2 = x/3 / *3
-12x + 6 = x
-12x - x = -6
-13x = -6//: -13
x = ⁶/₁₃

f)2\5(3-x)=-2
1⅕ - ⅔x = -2
-⅔x = -2 - 1⅕
-⅔x = - 3⅕ //: -⅔
x = 4⁴/₅

g)3\4(2-3x)=9-x
1½ - 2¼x = 9 - x
-2¼x + x = -1½ + 9
-1¼x = -8½ //: -1¼
x = 6,8

h)1\5(x-3)=9-x
⅕x - ³/₅ = 9 - x
⅕x + x = 9 + ³/₅
2⅕x = 9³/₅ //: 2⅕
x = 4⁴/₁₁

i) 0,6 + x /2 = x+1 / * 2
1,2 + x = 2x + 2
x - 2x = -1,2 + 2
-x = -0,8 //: -1
x = 0,8

2 2 2
2010-03-25T18:57:14+01:00
A) 1/3x-2=x+2 |*3
x-6=3x+6
x-3x=6+6
-2x=12 |:(-2)
x=-6
b) 1-6/7x=4/7 |*7
7-6x=4
-6x=4-7
-6x=-3 |:(-6)
x=3/6
c) 6(1/4x-2)=18
6/4x-12=18
1,5x=18+12 |*10
15x=300 |:15
x=20
d) x/6-1/6=1 |*6
x-1=6
x=1+6
x=7
e)-2(2x-1)=x/3 |*3
-6(2x-1)=x
-12x+6=x
6=13x |:13
6/13=x
f) 2/5(3-x)=-2 |*5
2(3-x)=-10
6-2x=-10
6+10=2x
16=2x |:2
x=8
g)3/4(2-3x)=9-x |*4
3(2-3x)=4(9-x)
6-9x=36-4x
6-36=-4x+9x
-30=5x |:5
x=-6
h) 1/5(x-3)=9-x |*5
x-3=5(9-x)
x-3=45-5x
x+5x=45+3
6x=48 |:6
x=8
i)0,6+x/2=x+1 |*2
1,2+x=2x+2 |*10
12+10x=20x+20
12-20=20x-10x
-8=10x |:10
-8/10=x
-4/5=x

nie wiem czy dobrze , ale mam taka nadzieje ..
daj znac czy dobrze jak juz pani sprawdzi ; )
1 4 1