Odpowiedzi

2010-03-25T22:27:58+01:00
Człowiek ma panować nas światem, czyniąc sobie Ziemie poddaną. Ten fragment Księgi Rodzaju nawiązuje do pracy na roli. Bóg przyprowadził zwierzęta do Adama, aby ten je nazwał, ponieważ chciał przez to ukazać jego wyższość nad innymi zwierzętami. Człowiek powinien uszanować wolę Boga, ale także dążyć do tego, aby poszedł do nieba i został zbawiony. Powinien również zachowywać przykazania.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:29:33+01:00
Człowiek otrzymując od Boga rozum otrzymał również wolną wolę. Ale to nie oznacza że może bezkarnie robić co chce. Ta wolna wola niesie ze sobą pewne konsekwencje. Te konsekwencje to skutki naszych poczynań. Powinniśmy przewidywać skutki naszych decyzji, zastanowić się zanim coś zrobimy.
W Księdze Rodzaju jest bardzo dobry przykład takiej nieprzemyślanej decyzji. Pierwsi ludzie zignorowali zakaz Boga i spotkała ich za to kara - wygnanie z Raju.
Człowiek powinien robić to co jest zgodne z jego sumieniem i Prawem Bożym - Dekalogiem.
Ludzie otrzymali od Boga władzę nad światem - mieli czynić sobie ziemię poddaną, właśnie dzięki tej wolnej woli, oraz duszy, byli i nadal są, istotami najdoskonalszymi - doskonalszymi od innych istot żywych.
Ale ta wola sprawia również że człowiek za swoje czyny ponosi karę lub otrzymuje nagrodę.