Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T18:39:59+01:00
Spring is nature's way of saying, "Let's party!" ~Robin Williams
Wiosna jest sposobem natury na powiedzenie "zabawmy się!"

I love spring anywhere, but if I could choose I would always greet it in a garden. ~Ruth Stout
Kocham wiosnę gdziekolwiek, ale jeśli mógłbym wybrać, mógłbym zawsze witać ją w ogrodzie.

No matter how long the winter, spring is sure to follow. ~Proverb
Nie ważne,jak długo trwa zima, wiosna zawsze po niej nastąpi.