Odpowiedzi

2009-10-29T22:57:58+01:00
Sinα=a/c
cosα=b/c
tgα=a/b
ctgα=b/a

a) sin α =√3/3=a/c
(√3)²+b²=3²
3+b²=9
b²=6
b=√6

cosα=√6/3
tgα=√3/√6
ctgα=√6/√3


b)ctg α = ½=b/a
2²+1²=c²
c²=5
c=√5
sinα=2/√5
cosα=1/√5
tgα=2


c) tg α= √5=a/b
(√5)²+1²=c²
c²=6
c=√6
sinα=√5/√6
cosα=1/√6
ctgα=1/√5

Wszystko wyliczone z twierdzenia Pitagorasa oraz wzorów trygonometrycznych :)