Odpowiedzi

2009-10-30T18:37:50+01:00
Zadanie 1
Ile potrzeba energii cieplnej aby 2.5kg wody ogrzac o 12 stopni. Cieplo własciwe wody wynosi 4200 J/kg * K?
Dane: m=2,5kg
ΔT = 12 stopni
cw = 4200J/kg*K

Szukane:
Ec=Q=?

rozwiaznia:
Q = m*cw*ΔT = 2,5 kg * 4200J/kg*K * 12K = 126000J = 126kJ
adanie 2

Ile wody ogrzano o 2K jesli zuzyto przy tym 8.4kJ energii?
DAne:
E=Q=8,4kJ
ΔT = 2K
cw= 4200J/kg*K
szukane:
m=?
rozwiazanie
Q=m*cw*ΔT
m = Q/ cw*T
m = 8400J / 4200J/kg*K * 2K = 1kg
1 4 1