Odpowiedzi

2010-03-25T18:50:15+01:00
Ptaki, które zostają na zimę, takie jak: sójki, sikory, dzięcioły, puszczyki, sóweczki.

odlatują: Żuraw oraz bocian biały, Odlatują też mniejsze ptaki, takie jak: trzciniak, pliszka, słonka, kszyk, sieweczka, kukułka, lelek kozodój, jaskółka.


przylatują: jemiołuszka, gil,kowalik,sikora, kosa,dzięcioł


Przyczyną wędrówek ptaków jest poszukiwanie odpowiednich warunków pokarmowych i lęgowych. Jesienią opuszczają tereny, na których nie mogłyby się wyżywić. Odlatują głównie ptaki owadożer-ne, wodne oraz błotne, niezdolne do znalezienia pokarmu po zamarznięciu jezior, rzek i bagien. Odlatują do tzw. „ciepłych krajów” odległych nawet o dziesiątki tysięcy kilometrów, aby tam prze-czekać niekorzystny dla nich okres. Wiosną wracają na swoje tereny w celu odbycia lęgów. Dlaczego wracają, skoro klimat w „ciepłych krajach” klimat jest łagodny a jedzenia pod dostatkiem? Otóż latem w Afryce nastaje susza i pokarmu jest coraz mniej, panuje wielki tłok i dla wszystkich nie starczyłoby miejscai jedzenia. Tymczasem wiosną w strefie umiarkowanej pojawia się ob-fitość pożywienia, a miejsc lęgowych jest pod dostatkiem.
Duża ilość miejsc lęgowych daje ptakom możliwość gniazdowania w większym rozproszeniu, co zmniejsza ryzyko wykrycia gniazda przez drapieżniki. Długi dzień sprzyja aktywności ptaków, daje im więcej czasu na wychowywanie potomstwa.
8 4 8
2010-03-25T19:10:58+01:00
1) wróbel, kawka, kruk wrona,
2) bociany, kukułki, czajki, szpaki,wilga -słowik -jaskółka -dudek -kraska
3) sikory,jemiołuszka,sowy śnieżne i jarzębate, myszołowy włochate i drzemliki

Patki lecą w ciepłe kraje, ponieważ w Polsce zimą ptaki nie mają pożywienia, jest im zimno oraz dni są krótsze.2 3 2