Odpowiedzi

2010-03-25T18:59:03+01:00
Charakterystyczne cechy tylko dla DNA:
*cukier-deoksyryboza;
*występowanie nukleotydu tyminowego;
*podwójna helisa;
*helisa połączono w oparciu o komplementarność zasad, czyli adenina z tymina, a cytozyna z guaniną;
*funkcje główna: funkcja nośnika informacji genetycznej;


Charakterystyczne cechy tylko dla RNA:
*występowanie nukleotydu uracylowego;
*pojedyncza nić;
*cukier-ryboza;
* funkcja główna: wykorzystywane w procesie wytwarzania białek;

podobieństwa:
*w obu występuje cukier;
* występowanie zasady azotowej:
* występowanie nukleotydu adeninowego;
*występowanie nukleotydu guaninowego;
*występowanie nukleotydu cytozynowego;

Mam nadzieje ze pomogłam ;D
^^

3 4 3