Odpowiedzi

2010-03-25T18:57:33+01:00
- hello miley. how about you?
- i'm fine. thanks. and you?
- i feel amazing. i have good day.
- then nice. how about do shopping?
- why not? sure.
2010-03-25T19:05:48+01:00
- Good morning interviews today's most talented writer of fairy tales, novels, and many others around the world.
- Good morning.
- I hope that we will be happy talking. My first question, which suggests to me that if you like what he's doing?
- Of course that is because it gives me joy and I was pleased to enrich other children pprzez better imagination, the mind.
- I understand. And if it did not seem to you that some people criticize your work?
- No. What others think does not concern me.
- Aha.Skoro you write a fairy tale if we are to understand that they carry within themselves a story?
- Yes. of course. Either my tale, or even what any trifle is to bring to your interests.
- I understand. A child loves you, if you swje songs directs them?
- Always loved them and I love them. They are the hope of the world. . that's my maxim.
- Fine. I think that is all for today. Thank you, I was happy.
- Please me, too. Goodbye.
- Bye.


Poniżej po polsku:

- Dzień dobry dziś przeprowadzę wywiad z najbardziej utalentowanym pisarzem baśni, powieści i wiele innych na świecie.
- Dzień dobry.
- Mam nadzieję że nam się będzie miło rozmawiało. Moje pierwsze pytanie , które mi się nasuwa to czy lubi pan to co robi?
- Oczywiście że tak ponieważ sprawia mi to radośc i ciesze się że mogę wzbogacić inne dzieci pprzez lepszą wyobraźnie, umysł.
- Rozumiem. A czy nie wydawało się panu że niektórzy krytykują pana pracę?
- Nie. To co inni myślą mnie nie dotyczy.
- Aha.Skoro piszę pan baśnie to czy mamy rozumieć że noszą w sobie jakąś fabułę?
- Tak. oczywiście. Każda moja baśń czy nawet jaka kolwiek fraszka ma na swoim celu nieśc innym dobro.
- Rozumiem. A kocha pan dzieci , skoro swje utwory kieruje pan do nich?
- Zawsze je kochałem i będe kochał. One są nadzieją świata . .to moja sentencja.
- Świetnie. Myślę że na dziś to wszystko. Dziękuję panu było mi miło.
- Prosze mi również. Do widzenia.
- Do widzenia.


Myślę że pomogłąm . . Pozdrawiam i liczę na naj;))