1. Określa maksymalną liczbę gramów substancji, którą można rozpuścić w 100g wody w danej temperaturze ( 15 liter)
2. Gaz, który zamiast chloru służy do uzdatniania wody. (4 litery)
3. Czynnik powodujący krystalizację substancji z nasyconego roztworu. (10 liter)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:28:17+01:00
1. Rozpuszczalność
2. Ozon
3. Ogrzewanie (?)
4 3 4