Zad1.
motocyklista , poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym , osiągnął po 5 sekundach wartość prędkości 20 metrów na sekundę. jaką drogę przebędzie w czasie pierwszych 6 sekund??

zad2.
ruszając z przystanku autobus osiąga szybkość 8 metrów na sekundę po upływie 10 sekund. ile wynosi jego przyspieszenie ??

zad3
piechur idzie ze stałą prędkością v=1,2 metra na sekundę . jaką drogę przebędzie w czasie 0,5 h. ??

zad4
jaka jest reakcja kierowcy , który jadąc z prędkością o wartości v= 90 kilometrów na godzinę , przebył drogę 20 m. od momentu zauważenia przeszkody od naciśnięcia hamulców ??


za 1 odpowiedz na wszystkie zad. dam NAJ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:13:40+01:00
ZAD 1.
dane :
v=20m/s
t₁=5s
t₂= 6s

a= v/t
a= 4m/s²

s= ?

v= s/t
s=v*t
s=20*6
s= 120mZAD 2.


v= 8m/s
t=10s
a = ?


a = v/t
a= 8/10
a = 0,8m/s²

ZAD 3.


v= 1,2m/s
t= 0,5h = 30 min = 30*60 = 1800s

v=s/t
1,2=s/1800

s=1,2*1800= 2160m

ZAD 4
v = 90km/h
s=20m = 20 * 1/1000 = 0,02km
v=s/t
t= s/v
t= 0,02/90
t=0,0002222s ODP. REAKCJA TEGO KIEROWCY TO 0,0002222s
6 3 6