ROZWIĄŻCIE I ZAPISZCIE OBLICZENIA!!! MUSZĘ JE MIEĆ ZAPISANE W ZESZYCIE!!!

1. Ile osi symetrii ma:
a) prostokąt
b) trójkąt prostokątny
c) równoległobok
2. Na planie bok działki ma 5 cm, a w rzeczywistości 20 m. W jakiej skali jest narysowana działka?
3. Wymień czworokąty, które mają równe przekątne i które dzielą się na połowy.
4. Pole jakiej figury można obliczyć wzorem P = ah?
5. Oblicz pole trójkąta o podstawie 4 cm i wysokości 6 cm.
6. Oblicz wysokość trójkąta o polu 24 m² i o podstawie 12 m.
7. Oblicz pole i obwód prostokątnej działki o bokach 30 m i 60 m.
8. Obwód prostokąta wynosi 32 cm. Podaj wymiary 3 prostokątów o tym obwodzie.
9. Trójkąt równoramienny ma obwód 22 cm. Oblicz ramiona trójkąta, jeśli podstawa wynosi 6 cm.
10. Kwadrat ma obwód 48 m. Oblicz bok kwadratu i jego pole.
11. Oblicz pole kwadratu o przekątnej 8 cm.
12. Oblicz Pc (pole całkowite) i V (objętość) prostopadłościanu o krawędziach 8 m, 10 m i 12 m.
13. Oblicz Pc (pole całkowite), V (objętość) i długość wszystkich krawędzi sześcianu o boku 6 m.
14. Zamień 15 000 cm³ na litry.
15. Zamień 150 000 l na m³.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T19:05:32+01:00
Zadanie 1.
a) 4
b) 1
c) 4

Zadanie 2. --> Nie wiem . x D

Zadanie 3. --> Nie wiem

Zadanie 4.
równoległobok, romb,

Zadanie 5.
P = (a*h) : 2
P = (4*6) :2 = 24:2 = 13 [cm kwadratowych]Zadanie 6. --> Nie wiem

Zadanie 7.
P = a*b
P= 30m * 60m = 180m
Obw = 2a +2b
Obw = 2*30m + 2*60m = 60m + 120m= 180m

Zadanie 8. --> Nie wiem

Zadanie 9. --> Nie wiem

Zadanie 10.
Obw =48 m
a = 48 m :4 = 12
P = a*a
P = 12 *12 = 144 m kwadratowe


Sorry że tak mało ale więcej nie mogę ;/ sama czekam na zadania mam nadzieje że chociaż troche pomogłam
15 3 15