Odpowiedzi

2010-03-27T09:38:11+01:00
V= (a²√3) :4 * H
V= 10²√3 :4 * H
V= 100√3 :4 * 10
V= 25√3 * 10
V=250√3 cm³