Zamień na rzeczowniki;
konsekwentna , delikatna
śliczna ,zdumiewająca
stanowcza,stanowcza
dojrzała ,zaskakująca
ufna,nieszczęśliwa
wrażliwa,kochająca
lubiana,szlachetna
zamożna ,sympatyczna
przyjażna,romantyczna
młoda,zauroczona,jasnowłosa
przystojny,zakochany,zamyślony,romantyczny,otwarty,radosny.honorowy,szczupły,sympatyczny.kulturalny,uczciwy.tolerancyjny,przyjacielski,bogaty,utalentowany,ambitny.zabawny,wysoki,młody,dostojny,pomocny,długowłosy


3

Odpowiedzi

2010-03-25T18:57:06+01:00
Konsekwentna , delikatna- konsekwentność, delikatność
śliczna ,zdumiewająca- śliczność, zdumienie
stanowcza,stanowcza - stanowczość, stanowcze
dojrzała ,zaskakująca- dojrzałość, zaskoczenie
ufna,nieszczęśliwa- ufność, nieszczęście
wrażliwa,kochająca- wrażliwość,kochanie
lubiana,szlachetna-lubienie, szlachetność
zamożna ,sympatyczna-zamożność,sympatycznośc
przyjażna,romantyczna-przyjaźń, romantyczny
młoda,zauroczona,jasnowłosa- młodość,
2010-03-25T18:57:23+01:00
Konsekwentna - konsekwentoność
, delikatna - delikatność
śliczna -śliczność
,zdumiewająca- zdumiewać
stanowcza,- stanowczość
dojrzała- dojrzałość
,zaskakująca - zaskakiwanie
ufna-ufność,nieszczęśliwa-nieszczęśliwość
wrażliwa,-wrażliwość kochająca - kochanie
lubiana,- lubienie szlachetna -szlachetność
zamożna ,-zamożność sympatyczna-sympatyczność
przyjażna-przyjazność,romantyczna-romantyczność
młoda,-młodość zauroczona-zauroczenie,jasnowłosa-jasnowłosość
przystojny-przystojność,zakochany,-zakochanie zamyślony,-zamyślność romantyczny,-romantyczność otwarty,-otwartość radosny.-radość honorowy-honor
,szczupły-szczupłość,kulturalny,-kultura uczciwy-uczciwość .tolerancyjny-tolerancja,bogaty-bogactwo,utalentowany-utalentowanie,ambitny-ambicja.zabawny-zabawność,wysoki-wyższość,,dostojny,-dostojność pomocny,-pomocność długowłosy -długowlosość

Mam nadzieje, że pomogłam i liczę na naj :)))

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:01:05+01:00
Konsekwentna - konsekwentoność
delikatna - delikatność
śliczna -śliczność
zdumiewająca- zdumiewać
stanowcza- stanowczość
dojrzała- dojrzałość
zaskakująca - zaskakiwanie
ufna-ufność
nieszczęśliwa - nie szczęśliwość
wrażliwa - wrażliwość
kochająca - kochanie
lubiana - lubienie
szlachetna - szlachetność
zamożna - zamożność
sympatyczna - sympatyczność
przyjazna - przyjazność
romantyczna - romantyczność
młoda - młodość
zauroczona - zauroczenie
jasnowłosa - jasnowłosość
przystojny - przystojność
zakochany - zakochanie
zamyślony - zamyślność
romantyczny - romantyczność
otwarty - otwartość
radosny - radość
honorowy - honor
szczupły - szczupłość
kulturalny - kultura
uczciwy - uczciwość
tolerancyjny - tolerancja
bogaty - bogactwo
utalentowany - utalentowanie
ambitny - ambicja
zabawny - zabawność
wysoki - wyższość
dostojny - dostojność
pomocny - pomocność
długowłosy - długowlosość

2 5 2