Odpowiedzi

2010-03-25T19:23:16+01:00
Państwa słowiańskie stanęły przed koniecznością przyjęcia chrześcijaństwa, które stawało się czynnikiem integrującym pozwalało uniknąć konfliktów i najazdów pod pretekstem chrystianizacji. Forma w jakiej przyjęto chrześcijaństwo zależała od odległości od Konstantynopola i Rzymu i od aktywności ośrodków misyjnych. Np.
Polska- forma rzymskokatolicka
Serbia- forma grekokatolicka
Czechy- forma rzymskokatolicka
Ruś- forma grekokatolicka
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:55:46+01:00
Państwa słowiańskie stanęły przed koniecznością przyjęcia chrześcijaństwa, które stawało się czynnikiem integrującym pozwalało uniknąć konfliktów i najazdów pod pretekstem chrystianizacji. Forma w jakiej przyjęto chrześcijaństwo zależała od odległości od Konstantynopola i Rzymu i od aktywności ośrodków misyjnych. Np.
Polska- forma rzymskokatolicka
Serbia- forma grekokatolicka
Czechy- forma rzymskokatolicka
Ruś- forma grekokatolicka
6 3 6
2010-03-25T20:13:08+01:00
Państwa słowiańskie najczęściej ze strachu przed najazdami (krwawym nawracaniem) silniejszych chrześcijańskich sąsiadów przyjmowały chrześcijaństwo.
Mieszko I (pierwszy historyczny król Polski) przyjął chrzest aby móc poślubić córkę chrześcijańskiego sąsiada.Cechą wspólną była równoległa Chrystianizacja – przyjmowały przez to karolińsko – ottoński W latach 1939 – 1945 na terenie III Rzeszy i państw okupowanych 4.0 Scharakteryzuj politykę Królestwa Polskiego
6 4 6