Chodzi o to aby zdobyć fotkę parku i opisać go w sześciu (lub więcej) zdaniach po ang.

Bo ja mam w szkole dni ciszy. Chodzi o przedstawienie cichych miejsc a ja mam park.
Bardzo bym prosiła o szybką pomoc... ;*
Ps. Jagbyście mogli to w załączniku fotkę jakiegoś parku ale to niekoniecznie ;D

1

Odpowiedzi

2010-03-25T19:01:44+01:00
Among the dominant tree species is the Pine. Occurs in wetlands in the form of dwarf. Among the deciduous trees are common birch, alder and oak. Relic is growing in the Swamp birch Kissing low.

In many rare forests, often protected crops such as sundew, intermediate and longifolia, marsh, bog, bearberry, and Turk's cap lily. The alder undergrowth can meet kaczyńca gold and Solanum słodkogórz. In sporadic dry ground forest undergrowth consists of Anemone nemorosa, Melampyrum, Melica nutans, Sweet grass, and Platanthera bifolia. Botanical curiosity is here representing a small shrub daphne mezereum. The meadows are found specific to this area herbs: Lythrum, plantain, Ragged Robin, meadow cress, gnidosza royal and very rare orchids.
przetłumaczenie:
Wśród drzew dominującym gatunkiem jest Sosna zwyczajna. Na terenach bagiennych występuje w postaci karłowatej. Wśród drzew liściastych częste są: brzoza, olsza i dąb. Reliktem jest rosnąca na Bagnie Całowanie brzoza niska.
W borach występuje wiele rzadkich, często chronionych roślin takich jak rosiczka okrągłolistna, pośrednia i długolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica, mącznica lekarska i lilia złotogłów. W runie olsów spotkać można kaczyńca złotego i psiankę słodkogórz. W sporadycznie występujących lasach grądowych runo tworzą: zawilec gajowy, pszeniec, perłówka zwisła, turówka wonna oraz podkolan biały. Ciekawostką botaniczną jest występujący tu niewielki krzew wawrzynek wilczełyko. Na łąkach spotkać można charakterystyczne dla tego obszaru zioła: krwawnicę, babkę lancetowatą, firletkę poszarpaną, rzeżuchę łąkową, gnidosza królewskiego oraz bardzo rzadkie storczykowate.