Odpowiedzi

2010-03-26T15:14:15+01:00
5/7H=2 /*7
5H=14 /:5
H=2,8 (m)
wysokość słupka- 2,8+0,08=2,88(m)
r=0,06 m
H=2,8 m
π=3
2,8+0,08=2,88 (m)-wysokość całkowita
2πrH=Pb
2*3*0,06*2,8=1,008≈1,01(m²)
πrl=Pb'
6²+8²=l²
100=l² /√
l=10(cm)=0,1(m)
Pb'=3*0,06*0,1=0,018

Pb''=1,008+0,018=1,026
1,026*2%=0,02052 (m²)
1,026+0,02052=1,04652 ≈ 1.05 (m²) - ilość blachy