Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T16:03:45+01:00
Zad.67 wszystko ok, a w pierwszym przykładzie w podpunkcie b jest 1,5 :)
zad.68 a)4*4,75+4*1,3+4*3,1=19+5,2+12,4=36,6 b)4*3,5+4*1,5+4*4=14+6+16=36
zad.69
a)1/4 ; 0,6
1/4=0,25
1/4<0,6
--------------
5,8 ; 5 1/2
5 1/2=5,5
5,8>5 1/2
b)11,4 ; 11 2/5
11 2/5=11,4
11,4=11 2/5
---------------
7,12 ; 7 3/25
7 3/25=7,12
7,12=7 3/25
zad.70
w załączniku