Odpowiedzi

2009-10-29T18:45:02+01:00
Z sektami jest tak, że najpierw jakiś człowiek zadręcza nas swoją miłością i dobrocią, przez co ulegamy mu i zadurzamy się w jego ideach, o których nam opowiada. Później musimy robić pewne czynności jak na przykład klęczenie i mówienie w kółko tego samego słowa lub zwrotu. Kiedy już jesteśmy całkowicie omamieni bardzo wyspecjalizowani ludzie, którzy znają się na ludzkiej psychice zapraszają nas do najwyższych "bogów" danej sekty. Tak ogranicza się naszą wolę. Guru wyznacza nam dokładny plan zajęć. Każe kłaść się bardzo późno i wstawać bardzo wcześnie, przez co człowiek jest bardzo rozdrażniony i zdenerwowany. Ktoś kto jest już w sekcie nie potrafi z niej wyjść, dlatego, że inni członkowie grożą mu śmiercią lub innymi rzeczami. Sekty są bardzo grożne, gdyż ograniczają nam wolność osobistą i nie pozwalają na kierowanie samym sobą. W sekcie nie ma: nie chce mi sie, nie chcę, nie będę robić tego czego nie chce, co narusza moje zasady, tam każdy musi się podpożądkować regułom.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T18:52:41+01:00
Sekty są groźne,ponieważ:
-przywódcy sekt aby zwerbować do siebie ludzi stosują manipulacje psychiczne
-sekty to grupy które pod przykrywką często handlują bronią i są zamieszani w przestępstwa podatkowe
-kobiety w sektach są nakłaniane do prostytucji i udziału w filmach pornograficznych
-grupy te zakładają często zwykli oszuści aby wyłudzić majątek od swoich wyznawców-namawiają ich aby przepisywali swój majątek w spadku guru bo dzięki temu rozszerzy działalność swojej religii
-wmawiają ludziom że jeśli wstąpią do sekty to będą bardzo bogaci a tak naprawdę są namawiani do sprzedaży bardzo drogich produktów których nikt nie chce kupować
-ich zadanie polega na wciąganiu do sekty całych rodzin i ich znajomych
-ofiarami sekt są najczęściej ludzie młodzi ,ponieważ często mają problemy i szukają wsparcia u innych rozmawiają z nimi i nimi manipulują
-sekty nakłaniają swoich wiernych do całkowitego zerwania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi
-w sektach ludzie często są namawiani do kradzieży i są faszerowani środkami odurzającymi

mam nadzieje,że pomogłam
1 5 1
2009-10-29T19:07:19+01:00
Jęcie językowe

Łac. sequor - iść, podążać za kimś, czyli sekta to droga, którą się podąża, sposób postępowania. Inni wywodzą słowo "sekta" od łac. secare (oddzielić, obcinać), sekta więc to grupa czy wspólnota, która oddzieliła się od większej, centralnej wspólnoty [Por. Z.Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1996, s. 121].
Ujęcie socjologiczne

Sekta to grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mającą własną hierarchię wartości i zespół norm zachowania się, z silnie akcentowaną rolą przywódcy [P.T.Nowakowski, Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Tychy 1999, s. 10].
Ujęcie religioznawcze

Sekta to grupa czy ruch religijny, wyodrębniony z jakiejś religii lub związek wyznaniowy, który oderwał się od któregoś z kościołów czy wspólnot religijnych i przyjął własne zasady doktrynalne, kultyczne oraz struktury organizacyjne.
Definicja z Raportu MSWiA

Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny.
Definicja Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji

Sekta to grupa, w której zachodzi jednocześnie wysoki poziom totalności (kontroli życia członków) i psychomanipulacji.