Popraw zdania .

1.Frederic Chopin was French.
Poprawa : Frederic Chopin wasn’t French.
He was Polish.
2.Winter was very hot last year .

3.Picasso was German.

4. I was at university last year.

5.Marie Sklodowska-Curie was from London.

6.My friends were at school last Sunday.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T19:30:02+01:00
1. Frederic Chopin was French.
Tłumaczenie : Fryderyk szopen był z Francji.
Poprawa : Frederic Chopin wasn’t French.
He was Polish.
Tłumaczenie : On był z Polski

2. Winter was very hot last year.
Tłumaczenie : Zima w zeszłym roku była bardzo gorąca.
Poprawa : Winter wasn't very hot last year.
Winter was very cold last year.
Tłumaczenie : Zima w zeszłym roku była bardzo zimna.

3. Picasso was German.
Tłumaczenie : Pisasso był Niemcem.
Poprawa : Picasso was't German.
Picasso was French.
Tłumaczenie : Picasso był Francuzem.

4. I was at university last year.
Tłumaczenie : Byłem w zaszym roku na uniwersytecie.
Poprawa : I wasn't at university last year.
I wasn't at university last year.
Tłumaczenie : Nie byłem w zeszłym roku na uniwersytecie

5. Marie Sklodowska-Curie was from London.
Tłumaczenie : Marie Sklodowska-Curie była z Londynu
Poprawa : Marie Sklodowska-Curie wasn't from London.
Marie Sklodowska-Curie was from Warszawa.
Tłumaczenie : Marie Sklodowska-Curie była z Warszawy.

6. My friends were at school last Sunday.
Tłumaczenie : Moi przyjaciele byli w szkole w zeszłą niedzielę.
Poprawa : My friends weren't at school last Sunday.
My friends weren't at school last Sunday.
Tłumaczenie : Moi przyjaciele nie byli w szkole w zeszłą niedzielę.

Bardzo się starałem i dorzuciłem tłumaczenie:)
Pozdro:D
44 4 44