Odpowiedzi

2010-03-25T21:28:55+01:00
Powstanie warszawskie wybuchło w Warszawie o godz. 17 godz. W 1-go sierpnia 1944r. i w skutkach było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach Polski..


Cała akcja miała zostać poprzedzona planem ‘Burza’ , w ramach którego zrealizowano operację pod kryptonimem Ostra Brama. Zakończyła się ona niestety całkowitą klęska- Polacy pomimo tego, ze zdobyli Wilno zostali potem aresztowani przez NKWD , co było niezgodne z wcześniej dokonanymi ustaleniami radziecko-polskimi. Akcja Burza na kresach zakończyła się klęska lecz nie odwiodła Polaków od nadziei na sukces powstania w Warszawie.