Odpowiedzi

2010-03-25T19:07:17+01:00
Otton III dążył do stworzenia Uniwersalnego Imperium, w którego skład miały wchodzić Słowiańszczyzna, Rzym, Germania i Galia.
2010-03-25T19:09:53+01:00
1.Otton III dążył do odnowienia cesarstwa rzymskiego.
2.Chciał stworzyć uniwersalne (powszechne) cesarstwo chrześcijańskie i zapewnić w ten sposób wieczny pokój
3.Wspieranie ewangelizacji w krajach pogańskich