Uzupełnij zdania, wpisując informacje dotyczące ludności Egiptu.

Kraj zamieszkują głównie ........ , wyznawcy .............. . W oazach Pustyni Libijskiej żyją ............. , a w południowych regionach kraju -czarnoskórzy .................. . Przyrost naturalny jest ............ i wynosi ........ promili. Średnia gęstość zaludnia to około ...... osób/km². Istotny wpływ na rozmieszczenie ludności Egiptu ma ........... . Dlatego też w Dolinie i Delcie Nilu mieszka około .......... % ludności, a gęstość zaludnienia wzrasta tam do ....... osób/km². Wskaźnik ubranizacji wynosi ........ %. Największe miasta Egiptu to ................... i .................... .

1

Odpowiedzi

Arabowie,islamu,Berberowie,Nubijczycy,wysoki,42,1500,dostęp do wody,98,83,43,Kair,Aleksandria.
319 4 319