Cześć. bardzo prosze o pomoc w rozwiązaniu zadania: Oblicz stężenie procentowe roztworu azotanu (V) sodu otrzymanego pzrez zmieszanie 40% roztworu NaOH ze stechiometryczną iilością roztworu HNO3 o stężeniu 0.8mol/dm3 i gęstości 1.24 g/cm3

1

Odpowiedzi

2010-03-28T04:20:13+02:00
Typowe zadanie na przeliczanie stężeń.
NaOH+HNO3->NaNO3+H20
1 : 1 -> 1 : 1 (mol)
40g + 63g -> 85g + 18g ( z mas molowych, czyli sumy mas molowych pierwiastków składających się na związek)
Kwas azotowy(V)(HNO3) reaguje w reakcji zobojętniania z wodorotlenkiem sodu (soda kaustyczna, zasada sodowa, NaOH). Roztwór NaOH reaguje z kwasem w stosunku jeden do jednego. Stężenie zasady wynosi 40% masowych (nie została podana gęstość, stad ten wniosek). Wiadomo zatem ze w 100g roztworu znajduje się 40g NaOH. Reakcja ma być stechiometryczna, więc kwasu azotowego MUSI być 63g. Teraz trochę obliczeń dotyczących kwasu.
W 1 litrze (dm3) roztworu znajduje się 0,8 mola kwasu. Masa molowa kwasu wynosi 63g/mol. Liczymy więc znając stężenie (0,8mol/dm3) ilość kwasu w jednym litrze: używamy proporcji
1dm3 - 50,4g (63[g/mol)*0,8mol])
xdm3 - 63g (ze stechiometrii: jeden mol NaOH czyli 40g reaguje z 1 molem HNO3 czyli 63 gramami)
x=1,25dm3 (1250cm3)
Należałoby mając podana gęstość przeliczyć objętość na masę: 1250[cm3]*1,24[g/cm3]=1550g i jest to masa naszego roztworu, w którym znajduje się 63g HNO3.
Masa molowa powstającej soli (NaNO3) jest równa 85g/mol.
Należy zauważyć ze 40g i 63g dla substratów są dokładnie jednokrotnością mas molowych (reaguje po jednym molu), wiec powstaje jeden mol soli, czyli 85g.
Masa roztworu wynosi 100g (sody kaustycznej) + 1550g (kwasu) = 1650g.
Obliczamy procent masowy soli w roztworze = (85g soli / 1650g (masa roztworu) * 100% = 5,15%.
Powinno być dobrze :}3 3 3