Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych jakże trudnych dla mnie zadań :

1. skrzyżowano dwa barwne turkucie i w potomstwie krzyżówki otrzymano albinotyczne turkucie. Jakiego rozszczepienia oczekujemy po wykonaniu krzyżówki testowej (wstecznej) i podaj fenotypy osobników otrzymanych w krzyżówce testowej..

z tego tylko wiem, że AaBb to turkuć barwny i krzyżowanie pierwsze powinno być coś takiego AaBb x AaBb

2. Świnki morskie mają różne umarszczenie. Gdy skrzyżowano ze sobą zwierzęta białe potomstwo miało zawsze białe futerko. Gdy skrzyżowano świnki czarne wyniki były różne. W potomstwie występowały zwierzęta czarne i białe. Jak wytłumaczyć te wyniki? Który allel dominuje? Jakie genotypy mają rodzice?

3. Skrzyżowano 2 szczury o śierści szarej. W wyniku tej krzyżówki otrzymano 25% osobników o sierści czarnej 50% osobników o sierści szarej i 25% o sierści białej. Podaj genotyp rodziców i dziadków

4. U dziwaczka allel barwy czerwonej kwiatu A dominuje niecałkowicie nad allelem barwy białej a. W wyniku krzyżówki dwóch roślin dziwaczka uzyskano 126 osobników potomnych. Wśród nich 31 miało kwiaty czerwone 65 roślin kwiaty różowe a 30 roślin kwiaty białe. Podaj i zapisz genotypy rodzicielskich roślin dziwaczka i ich potomstwa oraz ustal stosunek fenotypowy w otrzymanym pokoleniu f2

5. Rude lisy mają czasem potomstwo czarne. Łowcy chętnie je wychwytują i rozmnażają w niewoli gdyż w ten sposób mają tylko lisy czarne.

a) wytłumacz jaka jest dziedziczna podstawa tej chechy ze łajtwiej jest otrzymać czarne potomstwo które nigdy nie będzie dawało rudego?
b) jakie potomstwo można otrzymać w wyniku wstecznego skrzyżowania tych lisów z własnymi rodzicami?

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:47:24+01:00
Zadanie 2.
A - gen na czarne umaszczenie (dominujący)
a - gen na umaszczenie białe (recesywny)
Genotypy rodziców:
matka: aa
ojciec: aa
bo aby cecha recesywna się ujawniła, to oba allele muszą być recesywne.
Udowodnić to można krzyżówką, jeśli skrzyżujesz dwa osobniki o cechach recesywnych (więc o genotypie aa), to potomstwo zawsze będzie o cechach recesywnych (genotyp aa). Ale jeśli rodzice mają cechy dominujące to ich genotypy mogłyby zawierać allel recesywny (Aa), cecha recesywna nie ujawniłaby się u nich, ale gdyby skrzyżować dwa osobniki o genotypie Aa, to w pokoleniu F₁ 25% osobników miałaby genotyp aa, 50% Aa, no i 25% AA, wtedy ich umaszczenie różniłoby się od siebie (75% o sierści czarnej i 25% o sierści białej)

Zadanie 3.
Genotypy dziadków: AA i aa
Genotypy rodziców: Aa i Aa

Zadanie 4.
Genotypy roślin rodzicielskich: Aa i Aa
Genotypy potomstwa: AA (czerwone), Aa(różowe) i aa (białe)
Stosunek fenotypów 1:2:1 (?)

Zadanie 5.
a) Czarne umaszczenie jest cechą recesywną u lisów, dlatego aby została ona ujawniona muszą być dwa allele recesywne, a po krzyżowaniu dwóch osobników o cechach recesywnych (więc o genotypie aa), potomstwo może nieć tylko i wyłącznie cechy recesywne.
b) i czarne i rude (50% takich i 50% takich)