Ankieta na język angielski.

Za zadanie jest napisać ankietę od właściciela dla klientów dyskoteki, więc pytania typu : jakiej muzyki lubią słuchać, przedział wiekowy, jakie drinki preferują itd. itp. Zwracam uwagę, że te pytania mają być skupione raczej nie na ogólnym działaniu klubu tylko na jakiejś jego ściślejszej sferze. Myślę, że ok.6-7 pytań do ankiety wystarczy ;) krótkie, błędne odpowiedzi zgłaszam jako spam ! Dam Najlepsze rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:47:22+01:00
Questionnaire!
Please mark only one answer in every guestion. This questionnaire is anonymous, please answer as truth.
1. Your sex:
a) Male
b) Female
2. Your age:
a) 14-16
b) 17-19
c) 20- 22
d) more than 22
3. What kind of music do you like listening?
a) techno
b) electro
c) hip-hop
d) trance
e) house
f) disco
g) other (please write kind).....................
h) I haven't my favourite kind of music
4. What is your favourite drink?
a) vodka with banana juice
b) vodka with RedBull
c) vodka with apple juice
d) malibu with banana juice
e) other (please write what).........................
f) I don't drink
5. Why do you go to the parties?
a) I like dancing
b) I like drinking
c) Beacuse there I meet with my friends
d) I don't like parties
6. What should be more in discoteques?
a) more concerts
b) more halls
c) more bars
d) more toilets
e) other (please write what)..............................
7. How do you think, how long should be open disco (at the weekend)?
a) for 11 p.m
b) for 1 a.m
c) for 3 a.m
d) for last client
e) so long how it's possible
f) other (please write your propossition)..........................
8. What style of dance do you prefer?
a) hip- hop
b) electro
c) disco
d) dancehall
e) jazz
f) ballet
g) other (please write what)...................................
Thank you for your time and we hope that you will like our disco. Thank you once again for your answers.

masz tutaj całą ankietę :)
mam nadzieję, że może być ;)
1 5 1