Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:28:29+01:00
ME₂S₃=150u:
m2E + m3S = 150u
2 * Eu + 3 * 32u = 150u
2Eu + 96u = 150u
2Eu = 150u - 96u
2Eu = 54u/2
Eu = 27u
E - Al

mP₄Ox=284u

m4P + mxO = 284u
4 * 31u + 16ux = 284u
124u + 16ux = 284u
16ux = 284u - 124u
16ux = 160u/16u
x = 10
1 3 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T19:35:50+01:00
M E₂S₃=150u
Masa całej cząsteczki wynosi 150g.
W jej skład wchodzi 3 atomy siarki i 2 atomy E.
Odczytujemy masę siarki z układu okresowego i wynosi ona 32g/mol (ale mole możemy pominąć, gdyż masę cząsteczki podano w gramach)
Czyli:
M (masa ) S= 32g, ale w tej cząsteczce są 3 atomy, więc mnożymy masę siarki przez liczbę atomów:
S-32g × 3 = 96g
Skoro cała cząsteczka ma masę 150g,a siarka w tej cząsteczce ma masę 96g to na pierwiastek E przypada:
150g-96g= 54g
Pierwiastek E stanowi 54g, ale są go 2 atomy w tej cząsteczce, aby policzyć masę pojedynczego atomu dzielimy 54g przez 2 atomy:
54g : 2= 27g
W układzie okresowym odszukujemy pierwiastek o takiej masie i jest to glin Al
Szukanym pierwiastkiem jest glin,a cząsteczka ma wzór: Al₂O₃

Drugi przykład podobnie:
mP₄Ox =284u
M P(fosforu)= 31g, ale mamy w tej cząsteczce 4 atomy, zatem :
4 × 31g= 124g
Masa całej cząsteczki 284u - 124g= 160g
Czyli na O (tlen) przypada -160g
Masa tlenu(odczytana z układu)= 16g
teraz należy podzielić całkowitą masę tlenu 160g przez masę pojedynczego atomu tlenu-16g
160g : 16g= 10g
W tej cząsteczce znajduje się 10 atomów tlenu, a wzór ma postać : P₄O₁₀
2 3 2