Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T15:08:07+01:00
Dane:
Vr(objętość roztworu)=4dm³=4000cm³
dr(gęstość roztworu)=1,1g/cm³
C% (stężenie procentowe)=10 %
Szukane:
ms(masa substancji)- ?

1)Przekształcam wzór na gęstość,aby wyliczyć masę roztworu (mr)

dr= mr : Vr / × Vr (obydwie strony równania mnożymy przez Vr)
mr= dr × Vr= 1,1g/cm³ × 4000cm³ = 4400g

Masa tego roztworu (mr) wynosi 4400g.

2) Przekształcam wzór na stężenie procentowe, aby wyliczyć masę substancji (ms) :

C%= ms × 100% : mr / × mr
C% × mr= ms × 100% / : 100 %
ms= C% × mr : 100 %
ms= 10 % × 4400g : 100 %
ms= 440g
W podanym roztworze znajduje się 440g wodorotlenku sodu.