Odpowiedzi

2010-03-25T19:16:51+01:00
Z def. stęż. procent.
5g subst.------100g roztworu
xg subst.------2000g roztworu
x=100g subst.
Chcę otrzymać 2% solankę mając do dyspozycji 100g subst.
2g subst.------100g roztworu
100g subst.----xg roztworu
x=5000g roztworu
5000g roztworu - 2000g roztworu = 3000g wody
Należy dodać 3000g (3kg) wody

Licze na najlepsze:).
6 4 6
2010-03-25T19:22:53+01:00
Ile wody należy dodać 2kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać solankę dwuprocentową?

Cp -stężenie procentowe
ms - masa substancji (soli)
mr - masa roztworu (solanki)
mr=ms+mH2O

Cp=(ms/mr)*100%

Cp1=5%
mr1=2kg
ms1=ms2 (bo masa soli się nie zmieni po dodaniu wody - zwiększy się masa roztworu)
Cp2=2%

dla I roztworu:
5=(ms1/2)*100
5=100ms1/2
5=50ms1 obustronnie dzielę przez 50
ms1=0,1 [kg]

dla II roztworu:
ms2=0,1kg
2=[0,1/(0,1+mH2O)]*100
2=10/(0,1+mH2O) obustronnie mnożę przez (0,1+mH2O)
0,2+2mH2O=10 obustronnie odejmuję 0,2
2mH2O=9,8 obustronnie dzielę przez 2
mH2O=4,9 [kg]

do 2 kg solanki 5-procentowej należy dodać 4,9kg wody, by uzyskać roztwór 2-procentowy.
4 3 4