Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T19:17:48+01:00
Według wszystkich przepisów i zagadnień dotyczących ochrony słuchu, ludzie nie powinni być narażeni na hałas o podwyższonym poziomie, zagrażający ich zdrowiu i jakości życia, a samo zjawisko hałasu jest jednym z najbardziej pilnych problemów ochrony środowiska na obszarze naszego kraju.


W mojej pracy poruszam problemy dotyczące powstawania hałasu wraz z przykładowymi sposobami likwidowania tegoż zjawiska. Praca ukazuje podstawowe zagadnienia z zakresu akustyki, a także w każdym podpunkcie omawia poszczególne źródła hałasu tj.: urządzenia i instalacje przemysłowe, a także inne źródła stacjonarne, zainstalowane na terenach jednostek organizacyjnych oraz źródła mobilne.


Pierwszym zagadnieniem opisanym w pracy jest mechanizm tworzenia i powstawania wrażeń słuchowych. Następnym zagadnieniem jest przedstawienie krótkiego zarysu historycznego a mianowicie II rewolucji przemysłowej, która przyczyniła się w sposób znaczący do zwiększenia emitowanego hałasu. W kolejnym rozdziale omawiam kryteria oceny hałasu wraz z podstawową klasyfikacją dźwięku m.in.: ze względu na rodzaj a także źródło i sposób jego powstawania. Następnie poruszam zagadnienia dotyczące hałasu przemysłowego wraz ze sposobami jego niwelowania. Kolejnymi problemami są: ruch uliczny oraz lotnictwo, w których także zostaje poruszony sposób niwelacji hałasów. Praca zawiera także informacje dotyczące słuchu (jako zagadnienia biologicznego) i pomiarów wielkości charakterystycznych oraz metody pomiarów. W tekście zamieszczone są również tabele ukazujące różne poziomy głośności dla poszczególnych rodzajów dźwięku.
2 1 2