1. Oblicz obwód trójkąta równoramiennego, którego podstawa ma długość 12 cm, a jego pole jest równe 48 cm2.
2. Pole prostokąta jest równe 50 cm2. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta, jeżeli jeden z boków ma długość 10 cm.

Te zadania są z działu Twierdzenie Pitagorasa. Dla najszybszego daję naj. i dobrą ocenę. Oczywiście z obliczeniami i szybko bo na jutro potrzebuję.

3

Odpowiedzi

2010-03-25T19:44:01+01:00
Zad1
P=1/2*a*h
a-podstawa
48=1/2*12*h
6h=48 /:6
h=8 - wysokość

h^2+1/2a^2=b^2
64+36=b^2
b^2=100
b=10 - ramię trójkąta
ob=2*10+12=32
zad2
Pole prostokąta jest równe 50 cm2. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta, jeżeli jeden z boków ma długość 10 cm.
P=a*b
50=a*10
10a=50 /:10
a = 5
a^2+b^2=d^2
100+25=d^2
d^2=125
d=√125
d=5√5 - przekątna
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:58:18+01:00
Zad1
P=48cm²
h=?
P= 12×h/2
48=12×h/2 /×2
96=12h /÷12
h=8 - wysokość

6²+8²=x² x to ramię trójkąta
36+64=x²
x²=100 /√
x=10

Obw= 10+10+12=32cm


zad2

P=50cm²
x- 10cm -bok prostokąta
y- drugi bok
P=x×y
50=10×y
10y=50 /÷10
y=5 - drugi bok

Obliczam przekątną
c- przekątna prostokąta
5²+10²=c²
25+100=c²
c²=125 /√
c=5√5

To najlepsza odpowiedź więc proszę o naj i pozdrawiam6 4 6
2010-03-25T20:08:50+01:00
1.
12*h/2 = 48
h = 8
ramię = √(8*8 + 6*6)
ramię = 10
Ob= 2*10 + 12 = 32 cm

2.
a*10 = 50
a = 5
przekątna = √(10*10 + 5*5)
przekątna = 5√5 cm
3 2 3