Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:29:03+01:00
1)Sowietyzacja - potoczne określenie procesu narzucania przez ZSRR państwom uzależnionym od niego po II wojnie świat. własnego modelu ustrojowego

2)deportacja - przymusowe przesiedlenie najczęściej całej grupy osób z powodów politycznych

3)Katyń - miejsce, gdzie znajdował się obóz zagłady; dokonywano tam masowych mordów na ofiarach czystek politycznych Stalina, w tym również zbrodni katyńskiej na internowanych polskich oficerach

4)Miednoje - miejsce, gdzie znajdował się obóz zagłady; wieś w obwodzie twerskim w Rosji;w pobliskich lasach pochowano ponad 12 tysięcy rozstrzelanych, w tym ok. połowę stanowili obywatele Polski.

5)Piatichatki - dawniej osada w pobliżu Charkowa, w pobliżu której rozciągał się lasek o tej samej nazwie;pogrzebano tam 3739 oficerów wojska polskiego rozstrzelanych w głównej siedzibie NKWD w centrum Charkowa
4 4 4
2010-03-25T19:31:17+01:00
1)Sowietyzacja-terminem tym kraje zachodnie określały sytuację krajów uzależnionych przez ZSRR po II wojnie światowej.
2)deportacja -wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji administracyjnej.
3)Katyń- miasto, w którym mordowano polaków podczas II Wojny Światowej 4)Miednoje-wieś w obwodzie twerskim w Rosji nad Twercą około 200 km na północny zachód od Moskwy
5)Piatichatki- to nazwa kilkunastu miejscowości ukraińskich.
2 3 2