PROSZĘ O ROZWIĄZANIA MUSZĘ MIEĆ TO ZADANIE NA JUTRO.Z GÓRY DZIĘKUJĘ.

Za rządów Zygmunta 1 Starego ( 1506 - 1548 ) grosz wcale nie był w Polsce monetą o najmniejszej wartości.Drobniejszymi od grosza monetami były:szeląg,równy jednej trzeciej grosza,tenar,stanowiący jedną drugą szeląga,oraz denar o wartości jednej trzeciej tenara.Tylko jedna z polskich monet tamtych czasów była złota.Był to dukat o wartości 45 groszy.Pozostałe monety,bite wówczas przez polskie mennice,były srebrne.Najcenniejszą z nich był talar,który miał wartość dwóch trzecich dukata.Mniejszymi monetami były szóstak i trojak.Trojak miał wartość 3 groszy,a szóstak był równy dwóm trojakom.

Na podstawie tego tekstu napisz:
a)Ilu denarom był równy 1 grosz?
b)Jaką częścią grosza był 1 denar?
c)Ilu trojakom był równy 1 dukat?
d)Jaką częścią dukata był 1 trojak?
e)Jaką częścią dukata był jeden szóstak?
f)Jaką wartość w groszach miał 1 talar?.Zapisz swoje obliczenia
g)Na ile dukatów można byłó wówczas zamienić 12 talarów?.Zapisz swoje obliczenia
h)W czasach Zygmunta 1 Starego bochenek chleba kosztował 2 grosze.Ile bochenków można było kupić za 1 dukata?.Zapisz obok swoje obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-03-25T21:30:44+01:00
A) 1/18 gr
b) 1/6 gr
c) 15
d) 15
e) 75
f) 4 gr
g) 45 * 2/3 = 30
5 3 5